Strona Główna · Intencje Mszalne · Artykuły · Linki · Kontakt · Download · Kategorie Newsów · Nr Konta Bankowego BS Jawor O/Bolków 26 86471059 0411 3700 2004 0001 02 Sierpień 2021
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
Parafia św.Jadwigi w Bolkowie
Ogłoszenia
Formalności kancelaryjne
Schematyzm Dekanatu Bolków
Świątynie gminy Bolków
Kronika Parafialna
Coś dla młodzieży...
Liturgiczna Służba Ołtarza Bolków
Świetlica Socjoterapeutyczna im. św. ks. Z.Gorazdowskiego w Bolkowie
Galeria parafialna
Ostatnie Artykuły
Wyniki XIV Diecezjal...
Wyniki XIII Diecezja...
Przez ulice Bolkowa...
Pofestiwalowy Koncer...
Występ Górniczego Ch...
Liturgia dnia
Kronika Parafialna Rok 2011 do 31 grudnia14 czerwca 2011 r. - Sakrament Bierzmowania Sady Górne.

19 czerwca 2011 r. - w Roztoce ks. Kan. Stanisław Majchrzak obchodzi 45 r. święceń kapłańskich. Gratulacje…

19 czerwca 2011 r. - „Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za Nim, by łowić serca, słów Bożych prawdą”. 19 czerwca 2011 r. w kościele p.w. św. Stanisława, Biskupa i Męczennika w Roztoce odbyła się uroczysta Msza św. z okazji jubileuszu 45-lecia kapłaństwa w roku beatyfikacji Jana Pawła II - Ks. Kanonika Stanisława Majchrzaka - proboszcza tej parafii. Ksiądz Kanonik Stanisław Majchrzak urodził się w 1938r.w województwie poznańskim, święcenia przyjął 24 czerwca 1966r. we Wrocławiu - Grodziszczko. Posłuę kapłańską jako wikariusz pełnił w Słupcu, Bielawwie, Jeleniej Gorze i Wleniu. Dekretem J.E. Biskupa probostwo objął w Zwróconej, Piszkowicach Jedlinie Zdrój i w Roztoce, w której służbę Bogu i Ludziom pełnił przez 18 lat. Na uroczystość zostali zaproszeni kapłani, tzw. „koledzy kursowi” Ks. Proboszcza, którzy również przed 45 laty przyjęli święcenia kapłańskie. Obecny był również Ks. Kanonik Wiesław Pisarski - Dziekan dekanatu bolkowskiego oraz zaprzyjaźnieni księża. Na zakończenie Mszy Świętej kwiaty wraz z serdecznymi życzeniami, dużo zdrowia, opieki Matki Bożej i pogody ducha złożyli przedstawiciele Urzędu Gminy na czele z Wójtem, Dyrektor Szkoły Podstawowej, grupy parafialne, dzieci i młodzież. Po zakończeniu uroczystej Eucharystii Ks. Kanonik jubilat serdecznie podziękował wszystkim zgromadzonym w świątyni.

19 czerwca 2011 r. - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej stawia nas wobec tajemnicy i bogactwa wewnętrznego życia Pana Boga. Uznajemy uroczyście” jedność Osób Bożych w potędze ich działania”.

20 czerwca 2011 r. - Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Uchodźcy

22 czerwca 2011 r. - Uroczyste zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. O godz. 8. Msza święta dziękczynna dla nauczycieli, wychowawców rodziców, uczniów Gimnazjum oraz Zespołu Szkół Agrobiznesu. Dla dzieci Szkoły Podstawowej Msza święta o godz. 9.00. Zapraszamy do dziękczynienia Panu Bogu, dawcy mądrości i talentów, za dobrze przeżyty rok szkolny. Spowiedź święta na zakończenie roku szkolnego w poniedziałek i wtorek od godz. 17.30, w piątek oraz sobotę. To ważny obowiązek.

23 czerwca 2011 r. - Przezywamy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Aktem publicznym i uroczystym pragniemy uwielbić Chrystusa Eucharystycznego, który jest pokarmem dla naszej duszy. Dzięki Ciału Pana Jezusa” życie mamy w sobie”. Msze święte na Boże Ciało.: Bolków – godz. 7.00, 8.00, 11.00 z procesją eucharystyczna i wieczorna o godz. 18.00 Wolbromek i Stare Rochowice o godz. 9.00, Świny o godz. 10.00. Prosimy Parafian o przygotowanie czterech ołtarzy tak jak w ubiegłym roku. Dziewczynki klas od 1-3 prosimy o sypanie kwiatów. Próba sypania kwiatów dla dzieci w środę o godz. 17.30. Spowiedź św. przed Bożym Ciałem codziennie przed msza święta.

23 czerwca 2011 r. - Dziś, tj. 23 czerwca 2011 r. odbyły się uroczystości liturgiczne ku czci Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej. Odprawił ją Dziekan Dekanatu bolkowskiego Ks. Proboszcz Wiesław Pisarski. Procesja w tym roku do czterech ołtarzy, które symbolizują cztery strony świata, cztery żywioły oraz cztery ewangelie, wyruszyła po mszy świętej z kościoła św. Jadwigi Śląskiej ulicami miasta. Barwny orszak: sztandarów, ministrantów kościoła, Fatimskiej Figury Matki Boskiej, haftowanych poduszek niesionych przez Scholę, dziewczynek sypiących kwiatki i kapłanów poprowadził eucharystyczną procesję. Po przejściu procesji wierni zrywali gałązki brzozy, którymi przyozdobione były ołtarze, wierząc w ich cudowne właściwości. Boże Ciało to bardzo stara uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu połączona z procesją do czterech ołtarzy. Jej głównym celem jest uczczenie ustanowienia Eucharystii przez Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy. Ponad tysiąc osób uczestniczyło w tegorocznej procesji z okazji Święta Bożego Ciała.

23 czerwca 2011 r. - Dzień Ojca

24 czerwca 2011 r. - na pół roku przed Narodzeniem Chrystusa, czcimy narodzenie największego z proroków św. Jana Chrzciciela.. Uroczystość odpustowa w kościele filialnym w Starych Rochowicach w niedzielę 26 czerwca o godz. 13. 30

25 czerwca 2011 r. - Ksiądz Proboszcz Wiesław Pisarski obchodził jubileusz 25 - lecia proboszczowania. Serdeczne życzenia i gratulacje.

26 czerwca 2011 r. - W niedzielne południe, 26 czerwca 2011 r. w kościele św. Mikołaja w Kaczorowie zgromadziło się kilkaset osób. Ludzie gromadzili się pod kościołem już na godzinę przed rozpoczęciem uroczystości. Parafianie mieli ze sobą bukiety kwiatów lub mały upominek dla swojego Kapłana Ks. Proboszcza Stanisława, który służył im i Bogu przez 18 lat Uroczyste pożegnanie Czcigodnego Ks. Kanonika Wicedziekana, Kapelana Straży Pożarnej, Honorowego Obywatela Gminy Bolków Stanisława Sierakowskiego rozpoczęło się od mszy świętej koncelebrowanej przez Księdza Kanonika Wiesława Pisarskiego Dziekana dekanatu bolkowskiego oraz specjalnie z tej okazji zaproszonych księży dekanalnych. Ksiądz Dziekan w ciepłych słowach złożył księdzu Stanisławowi serdeczne życzenia i podziękował za długoletnią i gorliwą pracę duszpasterską w dekanacie bolkowskim na stanowisku Dziekana i Wicedziekana. Na zasłużonej emeryturze współbracia w kapłaństwie życzą Czcigodnemu Księdzu Stanisławowi obfitości łask od Pana Jezusa, któremu służył tyle lat oraz opieki Matki Bożej Róży Duchownej, której zaufał. W imieniu władz Bolkowa podziękowanie i życzenia za dotychczasową pracę na rzecz parafii złożył Marek Janas Przewodniczący Rady Miasta. Na uroczystości obecni byli również Dyrektor Domu Dziecka wraz z dziećmi, przedstawiciele Szkoły Podstawowej, grupy parafialne, sołtysi okolicznych wsi należących do parafii, strażacy i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Bolkowa i Kaczorowa oraz kapela ludowa "Kaczorowianki" i „Echo" z Bolkowa. Ksiądz Stanisław Sierakowski otrzymał święcenia kapłańskie 16.06.1962 r. z rąk biskupa Karola Wojtyły. Jako kapłan pracował w Szczyrku, Poniatowicach, Międzyborzu, jako proboszcz pracował w Cieszkowie, Grzymalinie a od 1993 r. w Kaczorowie. Jako duszpasterz dał się poznać jako człowiek bezkonfliktowy i nie ingerujący w życie mieszkańców. Do najbardziej znanych jego dokonań dla parafii należą: remont dwóch zabytkowych kościołów w Kaczorowie, gdzie przeprowadził renowację ołtarza głównego i naprawę dachu oraz Mysłowie, renowacja kaplicy w Kaczorowie, organizacja obchodów 100-lecia parafii Kaczorów z udziałem oficjalnych przedstawicieli władz świeckich i kościelnych oraz mieszkańców dawnego Kaczorowa- obecnie obywateli Niemiec, ufundowanie i poświęcenie tablic pamiątkowych na cmentarzu i w kościele. Przeprowadził duże prace porządkowo-gospodarcze na przynależnym do kościoła cmentarzu. W roku 2002 doceniono jego zaangażowanie i pomoc w działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Bolków i uwzględniając jego zasługi w tym zakresie uhonorowano księdza Sierakowskiego godnością Kapelana Straży Pożarnej. W 2002 r. otrzymał godność kanonika. Prowadząc swoją działalność duszpasterską zaszczyca swoją osobą wszystkie uroczystości, które organizują mieszkańcy. Przyczynił się do dwukrotnego zorganizowania dożynek gminnych w Kaczorowie. Odzwierciedleniem jego bardzo dobrej współpracy z mieszkańcami jest prowadzona systematycznie księga parafialna, w której uwidocznione są ważniejsze wydarzenia zaistniałe w środowisku parafian. Najbliższe sercu księdza Stanisława są dzieci, które otacza opieką. Otrzymane dary bezinteresownie przekazuje dzieciom i ubogim mieszkańcom. Podczas wieloletniej pracy duszpasterskiej w parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Kaczorowie przyczynił się w dużym stopniu do zjednoczenia mieszkańców za co jest przez nich lubiany i szanowany. Jest księdzem otwartym, służącym każdemu pomocą w życiu codziennym. Aktualnie przy współpracy dawnych mieszkańców Kaczorowa zaangażował się w remont i renowację zabytkowych organów w kościele św. Mikołaja.

27 czerwca 2011 r. - W dniu dzisiejszym, podczas na Mszy św. o godzinie 18, Ksiądz kanonik Wiesław Pisarski przywitał serdecznie w naszej wspólnocie Parafialnej nowych Księży Wikariuszy, których J.E. Ksiądz Biskup Ordynariusz Ignacy Dec skierował do pracy w Parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Bolkowie. * Ks. Piotr Winczakiewicz przyszedł do nas z Parafii św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jaworzynie Śląskiej, * Ks. Paweł Schanne pochodzi z Parafii pw. św. Wawrzyńca w Śmiałowicach i jest tegorocznym absolwentem WSD Diecezji Świdnickiej. Witając Księży, życzymy im Błogosławieństwa Bożego w posłudze kapłańskiej w naszej Parafii, oraz szczególnej opieki Matki Bożej a także dużo sił do realizacji podjętych zadań. Szczęść Boże!

29 czerwca 2011 r.- Z okazji imienin, Księdzu Piotrowi i Pawłowi, serdeczne życzenia. Niech Wasza praca przynosi obfite owoce i jednoczy ludzi w jedną Chrystusową owczarnię. Życzymy również pogody ducha i wiele radości każdego dnia, aby uśmiech często gościł na Waszej twarzy i mogli Księża w swej pracy i życiu spotykać samych dobrych i życzliwych ludzi.

02 lipca 2011 r. - O godz. 10:00 na ogólnodostępnym boisku wielofunkcyjnym w Bolkowie, odbył się emocjonujący mecz piłki nożnej, w którym główną nagrodą był Przechodni Puchar Ks. Proboszcza Wiesława Pisarskiego - Ministranci kontra Schola, obie drużyny z naszego parafialnego kościoła pw. Św. Jadwigi Śląskiej Po sportowym przywitaniu i prezentacji drużyn rozpoczęła się prawdziwa rywalizacja… Mecz po zaciętej walce i brawurowych akcjach wygrała drużyna Ministrantów, która nieznacznie pokonała drużynę piłkarską Scholi. Drużyny grały odważnie i z wielką determinacją, ale jednocześnie zgodnie z zasadami fair play. Fani obu drużyn przez całe spotkanie nie żałowali gardeł, dopingując swoje drużyny do ostatniej chwili meczu. Przechodni Puchar dla Mistrzów wręczył fundator na ręce Kapitana zwycięskiej drużyny. Złotymi medalami Turnieju odznaczono Królów Strzelców , maskotki trafiły w ręce najmłodszych zawodników a dla pozostałych ksiądz Proboszcz ufundował koszyk słodkości. Skład drużyn: Schola 1.Kapitan - Sara Plewka 2.Ida Błaszczak 3.Ola Daszkiewicz 4.Weronika Plewka 5.Julia Żołyńska 6. Marlena Horodyńska 7. Weronika Laskowska 8. Michał Szczypek 9. Ola Szczepańska 10. Michał Fica 11. Tomek Taborski W drużynie Ministrantów grali: 1.Kapitan – Patryk Janowicz 2. Krystian Janowicz 3. Bartłomiej Ostrowski 4. Maciej Ostrowski 5. Rafał Mękal 6. Daniel Pacek 7. Tomasz Kołpak 8. Marcin Pobierzyn Pomysłodawcą i głównym organizatorem całej zabawy i pięknego widowiska na wysokim poziomie był Andrzej Taborski, który nie pierwszy raz udowodnił, że można zorganizować dobrą zabawę gdzie wszyscy bawili się wspaniale. Gratulujemy serdecznie organizatorowi tego I Turnieju (i na pewno nie ostatniego) oraz wszystkim uczestnikom zarówno wysokiego poziomu gry, jak i stworzenia miłej koleżeńskiej atmosfery fair play w jakiej rozgrywany był mecz i życzymy dalszych sukcesów sportowych . Dziękujemy zgromadzonej, głośno dopingującej publiczności. Podziękowanie należy się również Panu Bogusławowi Krukowskiemu i Panu Wiesławowi Flaczyńskiemu za okazaną nam pomoc.

02 lipca 2011 r. W dniach od 02-03 lip 2011 r. odbyła się XV pielgrzymka parafii p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Bolkowie do Lichenia. Pielgrzymka została zorganizowana przez Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Bolkowie. Kierownikiem pielgrzymki był Pan Władysław Kurek, a duchową opiekę sprawował ks. proboszcz Wiesława Pisarski. Każdy z pielgrzymów na początku pielgrzymki otrzymał śpiewnik wraz z programem i mapką licheńskiego Sanktuarium. Po wyjeździe z Bolkowa pielgrzymi skierowali się do Gniezna, gdzie prowadzeni przez przewodnika zwiedzili stare miasto oraz Katedrę Prymasowską z relikwiami św. Wojciecha wraz z jej podziemiami. Następnie pielgrzymi skierowali się do Lednicy aby nawiedzić pola lednickie. Na miejscu w Lednicy pielgrzymi zostali przywitani i przyjęci przez Ojca Jana Górę, który przyjął pielgrzymów w kaplicy, kierując do nich kilka słów katechezy. Po spotkaniu z Ojcem Górą pielgrzymi mieli niepowtarzalną okazję zobaczenia z bliska i ucałowania relikwii krwi Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II, którą Ojciec Jan Góra otrzymał dzień wcześniej. Następnie wzorem lednickiej młodzieży pielgrzymi udali się całą grupą nad jezioro lednickie gdzie odnowili przyrzeczenia chrzcielne i po wypowiedzeniu odpowiedniej formuły wspólnie przekroczyli Bramę Rybę. Po modlitwie, pod pomnikiem św. Józefa, pielgrzymi odwiedzili muzeum Jana Pawła II utworzone przez Dominikanina z pamiątek, które otrzymywał lub zdobywał od Ojca Świętego podczas każdej wizyty u niego w Rzymie, Na zakończenie zostaliśmy ugoszczeni pysznym śledziem podanym przez Ojca Górę. Po poczęstunku udaliśmy się w dalsza drogę do Lichenia. W tym dniu w Licheniu oprócz czasu wolnego pielgrzymi uczestniczyli o godz. 21 w Apelu Maryjnym z procesją ze świecami, która przeszła alejkami sanktuarium. Wszyscy obecni pielgrzymi wzięli w niej udział. W niedzielę o świcie chętni wzięli udział w uroczystym odsłonięciu cudownego obrazu Matki Bożej Licheńskiej. Kolejnym punktem programu było przejście Drogą Krzyżową zbudowaną na licheńskiej golgocie, znajdującej się w centrum sanktuarium. Pod kolejnymi stacjami Drogi Krzyżowej rozważania czytały kobiety, mężczyźni oraz dzieci. Po przejściu Drogi Krzyżowej cała grupa udała się na prywatne spotkanie z księdzem Makulskim kustoszem seniorem licheńskiego sanktuarium- jego budowniczym. Podczas spotkania, po wspólnej modlitwie, ks. kustosz chętnym osobom udzielił indywidualnego błogosławieństwa, wręczając pamiątkowy medalik i coś na pokrzepienie ciała. Pielgrzymi zostali również obdarowani obrazkami i książkami o sanktuarium. W południe cała grupa wzięła udział w uroczystej Mszy Św. z procesją eucharystyczną odprawianą w intencji przybyłych pielgrzymów, biorąc w niej czynny udział, tj. Jacek Ostrowski służył do mszy, Władysław Kurek, Władysław Zwolennik, Stanisław Subczak i Józef Czochara nieśli baldachim nad Św Sakramentem, Dorota Ostrowska, Barbara Chodkowska, Krystyna Petkowicz, Józefa Okowińska niosły kopie obrazu Matki Bożej Licheńskiej, pozostali panowie, panie i dzieci nieśli chorągwie z szarfami. Łącznie około 45 osób. Po procesji udaliśmy się do Grąblińskiego Lasu gdzie ze śpiewem na ustach przeszliśmy kolejną Drogę Krzyżową, na końcu której można było ucałować kamień z odciskami stop, które pozostawiła Matka Boża Licheńska podczas jednego z objawień. W drodze powrotnej pielgrzymi nawiedzili sanktuarium św. Józefa w Kaliszu gdzie spotkali się z ks. przewodnikiem, który przekazał najważniejsze informacje o cudownym obrazie Św. Rodziny i odmówili krótką modlitwę. Droga powrotna minęła szybko i była wypełniona wspólnym śpiewem.

03 lipca 2011 r. - W dniu dzisiejszym w naszej parafii adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu. W imieniu naszej diecezji będziemy trwać na modlitwie przed Panem Jezusem Eucharystycznym. Po sumie do godz. 18.00 zapraszamy na modlitwę adoracyjną w intencji naszej diecezji świdnickiej.

03 lipca 2011 r. - Intencję mszalną w naszej parafii można zamówić: Osobiście zgłaszając się do kancelarii w godzinach urzędowania poniedziałek 16 - 17 środa 16 - 17 piątek 16 - 17 sobota 9 - 10 Telefonicznie na nr tel: (75) 741-33-04 Prosimy, aby najpóźniej 14 dni przed terminem dokonać wpłaty ofiary. Wpłaty można dokonać: przelewem na konto, na poczcie lub osobiście w Kancelarii. Dobrowolna ofiara będzie potwierdzeniem zamówienia Mszy św. Przez Internet – na adres poczty elektronicznej parafii: dekanat-bolkow@wp.pl Gdy zamawiasz przez Internet musisz wpisać: intencję, dzień, w którym Msza św. ma być odprawiona, swój adres e-mailowy, swoje Imię i nazwisko oraz nr telefonu (dla wyjątkowych sytuacji np. awaria sieci). Potwierdzenie przyjdzie e-mailem, jeśli termin nie jest już zajęty (gdy zajęty z propozycją nowego terminu). Wraz z wysłaniem potwierdzenia następuje wstępna rezerwacja terminu zamawiającego. Prosimy, aby najpóźniej 14 dni przed tym terminem dokonać wpłaty ofiary. Wpłaty można dokonać przelewem na konto: BS Jawor O/Bolków 26 86471059 0411 3700 2004 0001 na poczcie przekazem pocztowym na adres: Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Bolkowie Pl. Jana Pawła II 1 59-420 Bolków bezpośrednio w Kancelarii. Ofiara będzie potwierdzeniem zamówienia Mszy św. Jesteśmy przekonani, że zamawianie Mszy św. przez internet ułatwi życie - serwis zamawiania intencji przez Internet uruchomiliśmy na prośbę internautów nie tylko z Polski. Mamy jednak nadzieję, że na elektronicznym zamówieniu i ofierze zapłaconej przekazem lub przelewem się nie skończy i ten, kto zamówi Mszę św. też się na niej pojawi. Prosimy powiadomić o zamówionej przez siebie Mszy św. krewnych i znajomych. Pełne uczestniczenie we Mszy św. to bycie w stanie łaski uświęcającej (po spowiedzi) i zjednoczenie się z Jezusem w Komunii św.

04 lipca 2011 r. - Rozpoczęła się renowacja zabytkowych ławek. w kościele parafialnym. Proszę się liczyć z pewnymi niedogodnościami w kościele. Uprzejmie prosimy o modlitwę, by z pomocą Bożą i św. Jadwigi , patronki, udało się pokonać wszystkie trudności.

06 lipca 2011 r. - W środę wspominamy bł. Marie Teresę Ledóchowską

08 lipca 2011 r. - W piątek św. Jan z Dukli, prezbitera, syna ziemi podkarpackiej.

13 lipca 2011 r. - Nabożeństwo fatimskie o godz. 18.00. Różaniec fatimski, msza św. i procesja maryjna ze świecami.

14 lipca 2011 r. - Spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja o godz. 18.30

18 lipca 2011 r. - Trwają prace remontowe wieży Kościoła św. Jana Chrzciciela w Starych Rochowicach.

22 lipca 2011 r. - CASTLE PARTY FESTIVAL 2011. Jak co roku, w trakcie festiwalu miasto nasze wypełnia się kilkutysięczną rzeszą fanów muzyki gotyckiej, dark i elektro. Niektórzy z nich ubrani są w gotyckie stroje, a ich twarze zdobią barwne makijaże. W tym roku organizatorzy spodziewają się ponad 4 tys. miłośników tej muzyki. Oprócz zespołów polskich na festiwal przyjeżdżają goście z Czech, Niemiec, z USA, Japonii czy Anglii. Pierwszy Castle Party odbył się w 1994 r. w Zamku Grodziec. Wzięło w nim wówczas udział ok. 300 osób. Z roku na rok festiwal przyciągał coraz więcej fanów, by w końcu stać się wydarzeniem muzycznym, na które co roku przyjeżdża kilka tysięcy osób z Polski i zagranicy. Czwarta edycja imprezy odbyła się już w Bolkowie, ponieważ Zamek Grodziec nie mógł pomieścić rosnącej liczby gości. Od kilku lat podczas festiwalu Castle party choć jeden koncert odbywa się w klimatycznym bolkowskim kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej. W tym roku 22 lipca wystąpiła tu niemiecka formacja Other Day. Koncerty w świątyni co roku cieszą się dużym powodzeniem. Zazwyczaj wokaliści zespołów wykonują utwory głosem operowym. Przypomnijmy: Pierwszy z koncertów odbywał się w 2008r. kościele św. Jadwigi Śląskiej, gdzie w piątkowy wieczór wystąpił zespół Persephone z Austrii. Była to charakterystyczna grupa, wykonująca gotyckie liryczne pieśni o przemijaniu, samotności, miłości. Widok ubranych na czarno i w glanach ludzi w zderzeniu z powagą kościoła katolickiego mógł zadziwiać, ale nie szokować. W 2010 r. odbył się koncert włoskiej formacji, operowy wokal Bacio Di Tosca.

24 lipca 2011 r. - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Bolkowie zorganizowało pielgrzymkę na Jasną Górę. Po dotarciu do Częstochowy o godz. 9:15 na pielgrzymów czekała już pani przewodnik, która oprowadziła nas po muzeum Jasnej Góry. PODZIWIALIŚMY bogate zbiory militariów / Arsenał/ szaty i narzędzia liturgiczne, sukienki Matki Bożej, obrazy makietę najazdu Szwedów na Jasną Górę, monety, medale. CELEM naszym było odwiedzenie Czarnej Madonny w Kaplicy Matki Bożej, tu poznaliśmy historię powstania i przybycia obrazu. Następnie udaliśmy się na jasnogórskie wały, gdzie odprawiliśmy drogę krzyżową. Po Mszy św. każdy miał czas wolny dla siebie. O godz. 15 pojechaliśmy do Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, gdzie ojcowie paulini posługują u stóp uśmiechniętej Patronki Rodzin. Zapoznaliśmy się z historią powstania sanktuarium. Otrzymaliśmy błogosławieństwo. Jeden z nowicjuszy opowiedział nam ,że zakonnicy utrzymują się, m.in. z hodowli warzyw ,które sprzedają oraz trzymają trzodę. Obok sanktuarium jest kawiarnia gdzie sprzedawane są pamiątki oraz wyroby ojców, m.in. słynne krówki do których używa się wody z cudownego źródełka, a każdy cukierek jest ręcznie pakowany. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na budowę Centrum Pomocy Rodzinie w Leśniowie. Celem budowy jest stworzenie warunków dla małżeństw i rodzin, które chciałyby korzystać z duchowej pomocy .Dostępne to będzie w postaci: rekolekcji, warsztatów, terapii i innych sposobów wsparcia pojedynczych osób, małżeństw i całych rodzin. LEŚNIÓW - znajduje się tu przepiękna gotycka figura uśmiechniętej Madonny, podarował ją książę Opolczyk w r. 1382, kiedy doświadczył cudu wody. Woda ta do dzisiaj służy Bogu, jako narzędzie tysięcy uzdrowień. Pełni wrażeń i przemienieni na duchu wróciliśmy do domu. W czasie podróży cały autobus śpiewał pieśni na cześć Matuli i jej Syna. Wszyscy uczestnicy serdecznie dziękują Panu A. Kurkowi za zorganizowania pielgrzymki w m-cu lipcu do Lichenia i Częstochowy. Bóg zapłać

7 sierpnia 2011 r. - Dobiega końca I etap naprawy ławek w nawie głównej i 8 ławek neogotyckich z boku chóru. Pozostały jeszcze do wykonania prace kosmetyczne. Bogu niech będą dzięki za pomoc Jego w tak trudnym i kosztownym dziele naprawy ławek. Wielka wdzięczność parafianom za wsparcie duchowe i materialne tej inwestycji.

7 sierpnia 2011 r. - W kościele filialnym w Starych Rochowicach trwa remont wieży kościoła. Prace są już na półmetku.

14 sierpnia 2011 r. - Dzisiaj we wszystkich kościoła zbierane są ofiary do puszek na pomoc głodującym krajom Afryki Wschodniej.

14 sierpnia 2011 r. - Zakończył się remont ławek w kościele parafialnym w Bolkowie. Proszę szanować ławki. Trwa jeszcze remont wieży kościoła w St. Rochowicach i remont 2 mieszkań na plebanii. Parafia dziękuje za każda ofiarę na sfinansowanie tych niezbędnych inwestycji.

22 sierpnia 2011 r. - Żegnamy trzy siostry przez ostatnie lata pracujące w Bolkowie: S. Immaculatę, przełożoną domu, S. Danutę, dyrektorkę Świetlicy Środowiskowej i S. Irenę, zakrystiankę.

23 sierpnia 2011 r. - W naszej parafii prace rozpoczynają S. Andrea – przełożona domu i dyrektorka Świetlicy Środowiskowej oraz s. Izabela – zakrystianka

27 sierpnia 2011 r. - W sobotę o godz. 14.00 Dożynki w Świnach. "Ileż to pracy i modlitwy W uprawę roli Włożyć trzeba Żeby mieć na stole Na białym obrusie Świeży bochen chleba" Jako jedne z pierwszych w gminie Bolków, 27 sierpnia 2011 r. rolnicy ze wsi Świny tradycyjnie dziękowali za urodzajny plon podczas tegorocznych dożynek. Dożynki wiejskie zorganizowali wspólnie Sołtys i Rada Sołecka. O godzinie 14:00 w kościele św. Mikołaja została odprawiona przez Ks. Kanonika Wiesława Pisarskiego uroczysta msza święta w intencji rolników i ludzi pracujących na roli przez Przed ołtarzem zagościł przepiękny wieniec dożynkowy, okolicznościowe bochny chleba i płody ziemi. Poświęcenie wieńca i chleba oraz modlitwy dziękczynno-błagalne za rolników i ich rodziny, za pomyślność ich pracy były głównym motywem odprawionej mszy świętej. Po uroczystej Eucharystii mieszkańcy wsi przeszli na boisko sportowe. Żniwne święto zakończyła zabawa taneczna, która trwała do wieczora.

28 sierpnia 2011 r. - W niedzielę o godz. 12.00 Miejskie Dożynki w Bolkowie. Organizuje P. Jan Madurski wraz z Samorządem Mieszkańców Bolkowa. Przygotowywana jest uroczysta oprawa liturgiczna. „Praca rolnika jest istotna i wszyscy jesteśmy dłużnikami tych, którzy się jej poświęcają”. Te słowa Jana Pawła II przypominają nam, że nadchodzi czas dziękczynienia za zebrane plony – zwany DOŻYNKAMI. Uroczystą eucharystią sprawowaną w kościele pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej w Bolkowie rozpoczęły się 28 sierpnia 2011 r. Miejskie Dożynki w dziękczynieniu za dary ziemi, zorganizowane przez P. Jana Madurskiego wraz z Samorządem Mieszkańców Bolkowa. Po raz pierwszy, po 20 latach Dożynki Miejskie zorganizowane zostały w Bolkowie. Przekazania bochna chleba, "który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich", na ołtarz dokonali Starości Dożynkowi - Justyna Chrzanowska i Krzysztof Drabiński podczas Mszy św., którą odprawił Proboszcz naszej Parafii Ks. Kanonik Wiesław Pisarski. "Przynieśliśmy chleb chrupiący pachnący polem Wypieczony z pierwszej mąki białej Wyrośnięty w starej dzieży Niech smakuje wszystkim I niech będzie zawsze świeży Połamiemy go w kawałki posypiemy solą Niech to będzie nasz opłatek I zawita w każdym domu Niech przyniesie nam dostatek Boży owoc pracy naszych dłoni" Świątynia bolkowska w tym dniu przybrała niecodzienny wygląd, wystrojona została kwiatami polnymi i ogrodowymi, ziołami, warzywami, owocami oraz innymi płodami ziemi jakie rolnicy, działkowicze, ogrodnicy i sadownicy przynieśli z tegorocznych zbiorów. Dojrzałe plony łąk, lasów, sadów i ornej roli. Dziękczynienie Bogu za dary ziemi to sprawa nas wszystkich, nie tylko rolników. Bogu niech będą dzięki za chleb, za spracowane ręce każdego rolnika, za dobrych, chrześcijańskich gospodarzy, którzy swoją pracę na roli traktują jako powołanie do pracy na Bożej roli. Potrzeba dziękczynienia za dary ziemi to również konieczność dzielenia się nimi z tymi, którym na co dzień tych darów brakuje. Na zakończenie Mszy św. Ks. Proboszcz Wiesław Pisarski podziękował wszystkim organizatorom za trud, który włożyli w przygotowanie uroczystości oraz wszystkim obecnym za przybycie.

29 sierpnia 2011 r. - Obecnie trwają prace przy wykonaniu nowych poduszek na ławki. Parafia dziękuje za ofiarowany materiał lniany na podszewki. Ten dar otrzymaliśmy od firmy BAIRD. Winni jesteśmy modlitwę za darczyńców, by zakład się rozwijał, ludzie mieli pracę i godziwe zarobki. Bóg zapłać.

31 sierpnia 2011 r. - Zakończył się remont kapitalny wieży kościoła filialnego w Starych Rochowicach. Bóg zapłać wykonawcom prac i parafianom za pomoc.

1 września 2011 r. - W czwartek 1 września początek roku szkolnego katechetycznego 2011/2012. Uroczysta msza święta inaugurująca nowy rok szkolny o godz. 8.00 w kościele parafialnym w Bolkowie. Zapraszamy Dzieci, Młodzież, Nauczycieli, Wychowawców i Rodziców do modlitwy o błogosławieństwo Boże w nauce i w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny 2011/2012. Katecheza to podstawowy obowiązek Kościoła. Uczestniczą w nim dzieci młodzież i dorośli. Pracę katechetyczną rozpoczynają nowi księża Wikariusze: Ks. Piotr i Ks. Paweł. Katechetom i nauczycielom życzymy nieustającej opieki Ducha Świętego w tej trudnej i odpowiedzialnej pracy. W tygodniu spowiedź święta dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i w wychowawców codziennie od godz. 17.30

3 września 2011 r. - W dniu 3 września 2011r. odbyły się Dożynki Gminne w Mysłowie. Święto Plonów – ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych, tradycyjne święto wszystkich rolników i mieszkańców wsi. Sobota przywitała wszystkich słoneczną, jeszcze letnią pogodą – idealną na podziękowanie wszystkim gospodarzom za trud ich pracy. Na święto dożynkowe przybyły władze z Jawora i Bolkowa, oraz wielu mieszkańców naszej gminy. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 13.00 mszą świętą polową, koncelebrowaną przez Księdza Dziekana Wiesława Pisarskiego. Gospodarzem tegorocznych Dożynek była Rada Sołecka Mysłowa, natomiast Starostami Dożynek byli Pani Stanisława Wierzba oraz Pan Kazimierz Frank. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się cześć artystyczna oraz inne liczne atrakcje: prezentacje i obśpiewanie wieńców dożynkowych, zawody, konkursy, zmagania sołtysów. Zwieńczeniem upalnego i pełnego wrażeń dnia była tradycyjna zabawa taneczna z zespołem "Problem", która na pewno zostanie na długo w pamięci wszystkich jej uczestników, a przynajmniej do następnych dożynek, które odbędą się już za rok.

4 września 2011 r. - Ogólnopolskie Dożynki na Jasnej Górze i dożynki w Wolbromku o godz. 9.00.

11 września 2011 r. - Błogosławiony Jan Paweł II zwracając się do rolników mówił: „Drodzy rolnicy twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie – jak u dobrego gospodarza – miejsce na rzeczy stare, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków. (…) Pozostańcie wierni tradycjom waszych praojców”. ...„to w mozolnym żniwnym trudzie, ręce - rękom, ludziom - ludzie, bochen - cały z ziemi wzięty, bochen chleba - cały święty, bochen chleba na tym stole przypomina wieś i pole"... Wczoraj, 11 września 2011 r., w piękne niedzielne południe, w Ośrodku Wypoczynku Świątecznego w Bolkowie odbyły się Dożynki Diecezji świdnickiej. Zgromadziły one wielu kapłanów, rolników, parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządowych, służb mundurowych, delegacji instytucji i szkół oraz mieszkańców gminy. Barwny korowód delegacji z wieńcami przeszedł alejkami basenu do ołtarza. Uroczystości rozpoczęły się Eucharystią dziękczynną koncelebrowaną pod przewodnictwem J.E. Biskupa Ordynariusza Ignacego Deca. Rolnicy dziękując Bogu przynieśli do ołtarza wieńce, w które wplecione zostały kłosy zboża, kwiaty, zioła, owoce i warzywa z tegorocznych zbiorów, jako dowód ich wielomiesięcznej pracy. "Plon niesiemy, plon W gospodarza dom, Żeby dobrze plonowało, Po sto korcy z kopy dało, Plon niesiemy, plon, W gospodarza dom." W czasie Mszy św. przedstawiciele rolników złożyli w darach wiele bochenków chleba, które zostały rozdzielone po Mszy św. między wszystkich uczestników uroczystości. Na zakończenie ceremonii J.E. Biskup Ordynariusz Ignacy Dec pobłogosławił i poświęcił wieńce dożynkowe przywiezione przez wiernych z całej Diecezji Świdnickiej pokornie prosząc o Boże błogosławieństwo na kolejny rok. Po Eucharystii głos zabrali zaproszeni goście, wśród nich Burmistrz Jarosław Wroński, który podziękował rolnikom za ich ciężką pracę. Na scenę zaproszeni zostali tegoroczni starostowie dożynek – Janina Sikora i Jan Chrzanowski, którzy wręczyli chleb, symbol dobrobytu i gospodarskiej codzienności, J.E. Biskupowi Ordynariuszowi. Tradycją Dożynek jest również konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Komisja wieńcowa miała nie lada problem, ponieważ wszystkie wieńce były przepiękne. Pierwsze miejsce otrzymała Parafia z Mrowin, drugie miejsce parafia Krajanów, a trzecie miejsce Sołectwo z Lipy. Zwycięscy konkursu obdarowani zostali koszami pełnymi smakowitych delicji. Po przemówieniach Dożynki uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca "Karlik" oraz prezentacja lokalnych zespołów folklorystycznych. http://www.pasiekamartyniak.ubf.pl/news.php Na placu dożynkowym było jeszcze wiele innych atrakcji; swoje stoiska na Wystawie Dożynkowej prezentowały Koła Gospodyń Wiejskich, rady sołeckie i lokalni przedsiębiorcy. Uroczystość zakończyła się rodzinnym festynem, który trwał do późnego wieczora. Ks. Dziekan Wiesław Pisarski serdecznie dziękuje Wszystkim za trud, który włożyli w przygotowanie uroczystości, sponsorom, którzy pomogli w sfinansowaniu imprezy, wszystkim występującym i prezentującym się, że po raz kolejny pokazali, iż swoim talentem można wspaniale reprezentować i promować Gminę Bolków, Ochotniczym Strażom Pożarnym z Starych Rochowic, Wolbromka i Sadów Dolnych, którzy zabezpieczali drogi dojazdowe, pilnowali porządku na parkingu i na terenie ośrodka oraz wszystkim obecnym za przybycie.

01 października 2011 - Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca do Krzeszowa

2 października 2011 r. W naszym kościele gościła siostra Beyzyma Potoczek. Siostra Beyzyma od 17 lat pracująca na misjach w Brazylii. Podczas Mszy świętych opowiadała O misyjnej pracy w Brazylii Sióstr ze Zgromadzenia Świętego Józefa, popularnie zwanych Józefitkami w piątym co do wielkości państwie świata. Siostry Józefitki w Brazylii pracują aktualnie w pięciu wspólnotach: Brasília, Kurytyba, Rio de Janeiro, São Luís i Monçao. Siostry zetknęły się tam z ogromną ludzką biedą. Najbardziej wzruszający był widok dzieci, które pozbawione dzieciństwa i nauki szkolnej, same musiały starać się o środki do życia, żebrząc o chleb, przeszukując śmietniki lub sprzedając zebrane puszki i makulaturę. Siostry z wielkim zapałem podjęły posługę misyjną, pragnąc by przez ich serca i ręce przelewała się dobroć i miłość Boga.

9 października 2011 r. - Dzisiaj o godz. 15.00 Msza święta i różaniec pod krzyżem w Gorzanowicach. Zapraszamy na pieczonego ziemniaka.

9 września 2011 r. - Dziś, tj. 9 września 2011 odprawiona została przez Księdza proboszcza Wiesława Pisarskiego kolejna Msza święta i różaniec pod krzyżem w Gorzanowicach. Mimo wietrznej i chłodnej pogody pod krzyżem w Gorzanowicach zgromadziła się liczna grupa mieszkańców. Nieopodal krzyża unosił się dym z ogniska i roztaczał się smakowity zapach pieczonych ziemniaków. Tak mieszkańcy wsi, po zakończonej Mszy Świętej wspólnie z księdzem proboszczem zakończyli niedzielne popołudnie.

16 października 2011 r. - W Kościele Parafialnym w Bolkowie odbyły się uroczystości odpustowe ku czci patronki parafii – świętej Jadwigi Śląskiej . Mszy św. odpustowej w koncelebrze przewodniczył Ks. Prof. Stanisław Araszczuk, prorektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Święta Jadwiga Śląska w kościele katolickim obchodzi swe święto 16 października, jest główną patronką Śląska, patronką naszej parafii i patronką wyboru Papieża- Polaka. Liturgia rozpoczęła się uroczystą procesją wejścia, w której udział brali księża i służba liturgiczna . Kościół wypełnili licznie przybyli parafianie, a także przybyli mieszkańcy miasta. Przybyłych do Stołu Pańskiego przywitał Ks. Proboszcz Wiesław Pisarski. Podczas tej uroczystej niedzielnej Mszy świętej dokonano poświęcenia odnowionych ławek. Po mszy świętej sumie parafialnej odpustowej odbyła sie procesja wokół rynku z Najświętszym Sakramentem i relikwiami św. Jadwigi. Z racji tegorocznego parafialnego święta, Ks. Proboszcz Wiesław Pisarski na ręce Darczyńców, którzy w tym roku materialnie dopomogli w remoncie ławek i chrzcielnicy, a także w remoncie plebanii, wieży kościoła w Starych Rochowicach oraz zakrystii w Świnach złożył serdeczne podziękowania: Panu Jarosławowi Wrońskiemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Bolków i Radnym za dotację na remont ławek, za wkład pracy podziękował Panu Ryszardowi Sułkowskiemu, za finansową pomoc szczególnie podziękował: Państwu Grażynie Hyżyńskiej i Andrzejowi Kotkowskiemu, Państwu Bożenie i Bogdanowi Staszakom, Panu Tadeuszowi Dusiowi oraz Panu Czesławowi Żołądkiewiczowi. Na zakończenie i po błogosławieństwie końcowym został emitowany filmu o Bolkowie: „Bolków-od legendy do współczesności" , którego przedpremierowy pokaz odbył się w obecności reżysera Marka Myszczyńskiego i jego żony Doroty - menadżera firmy „Cross Film” na zamku w Bolkowie.

29 października 2011 r. O godzinie 11:00 w sali gimnastycznej Gimnazjum im. Rycerstwa Polskiego w Bolkowie, rozegrany został emocjonujący Mecz Piłki Nożnej: Ministranci kontra Schola, obie drużyny z naszego kościoła parafialnego. Był to mecz rewanżowy. Jak już wiadomo w reprezentacji Scholi dokonano kilku ciekawych transferów. Po zaciekłej i wyczerpującej walce zwyciężyła drużyna Scholi wynikiem 14:13. Dyplomy dla Mistrzów, na ręce Kapitanów obu drużyn, wręczył Ksiądz Proboszcz Wiesław Pisarski, jednocześnie częstując wszystkich uczestników meczu tradycyjnym cukierkiem. Dziękujemy wszystkim uczestnikom zarówno wysokiego poziomu gry, jak i stworzenia miłej koleżeńskiej atmosfery fair play w jakiej rozgrywany był mecz i życzymy dalszych sukcesów sportowych. Gratulacje dla chiliderek pomponiarek "Heppy One" Pani Iwony Kwiatkowskiej za efektowny pokaz dopingujący obie drużyny w czasie meczu oraz podziękowania dla rodziców za pomoc. Dziękujemy również zgromadzonej głośno dopingującej publiczności. Dla TATUSIÓW wielkie brawa.

1 listopada 2011 r. - Na bolkowskim cmentarzu komunalnym, na uroczystej Mszy świętej koncelebrowanej o godzinie 14 zebrały się setki mieszkańców miasta i gości, którzy odwiedzali groby swoich bliskich. Mszę św.odprawił ks. kanonik Wiesław Pisarski. Wierni wzięli też udział w procesji, która wyruszyła spod kaplicy cmentarnej alejkami cmentarza. Po nabożeństwie i procesji księża poświęcili nowe nagrobki naszych drogich zmarłych. Wszystkich Świętych to piękna uroczystość. Miło jest widzieć, że nad grobami zmarłych stoją całe rodziny, nie tylko ludzie starsi, ale też młodzież i dzieci. Migające, kolorowe światełka pamięci, tysiące chryzantem i ludzie pogrążeni we wspomnieniach o swoich bliskich a piękna pogoda, złota polska jesień, wzmocniła ten cudowny nastrój.

2 listopada 2011 r. - W środę Dzień Modlitw za Zmarłych – Dzień Zaduszny. Msze święte wypominkowe w Bolkowie o godz. 7.00, 9.00, 12.00 i 18.00. Po południu o godz. 16.00 msze święte wypominkowe w Świnach, St. Rochowicach i Wolbromku.

10 listopada 2011 r. - W czwartek w Wolbromku oddanie do użytku i poświęcenie świetlicy wiejskiej. Gratulacje …

9 grudnia 2011 r. - Piątkowe nabożeństwo roratnie miało nietypowy przebieg. Tego dnia, 9 grudnia, przypadły bowiem imieniny księdza Wiesława Pisarskiego, bolkowskiego proboszcza i dziekana dekanatu Bolków.W długiej kolejce życzących byli przedstawiciele wielu grup i pokoleń parafian. Byli tam: członkowie koła przyjaciół Radia Maryja, członkinie Róży Różańcowej, przedstawiciele Rady Parafialnej, dzieci ze Szkoły Podstawowej i młodzież z gimnazjum im.Rycerstwa Polskiego z katechetką Grażyną Burzawą,a także nauczyciele i dyrektor Zespołu Szkół Agrobiznesu Beata Zalewska w imieniu dyrekcji, nauczycieli i uczniów oraz przedstawicielki kościoła filialnego w Wolbromku. życzenia księdzu proboszczowi złożyli także ministranci czyli Służba Ołtarza oraz księża wikariusze. Marianna Mieszała przygotowała okolicznościowy wiersz, a zespół "Echo" złożył życzenia śpiewająco. Potem zagrał jeszcze 100 lat, a w odśpiewaniu pomagali wszyscy obecni w kościele na stojąco. Wzruszony ksiądz proboszcz wszystkim imiennie podziękował za pamięć, kwiaty i życzenia. - Tylko jedno nie chciałbym, by się spełniło - powiedział. - Bo to o biskupstwie to tylko przejęzyczenie życzącej. Tam jest długa kolejka chętnych, a ja nim nie jestem - wyjaśnił. Najmłodsi obecni na roratnim nabożeństwie zostali poczęstowani przez księdza proboszcza Wiesława Pisarskiego cukierkami.

10 grudnia 2011 r. - Okres przedświąteczny to czas przygotowań, ale także wspólnych spotkań. W minioną sobotę członkowie Stowarzyszenia Wspierającego Osoby Niepełnosprawne „Integracja” z Bolkowa zorganizowali spotkanie wigilijne. Inauguracji dokonała Prezes stowarzyszenia Danuta Szczepaniak, która podziękowała wszystkim za przybycie i podsumowała miniony rok. Następnie głos zabrali Burmistrz Bolkowa, Starosta Powiatu Jaworskiego oraz Przewodniczący Rady Miejskiej, którzy złożyli wszystkim przybyłym najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Po wspólnej modlitwie i kolędzie, dokonano symbolicznego połamania się opłatkiem. Spotkanie to było doskonałym czasem do podsumowań, wspomnień oraz snucia planów na przyszły rok.
Diecezja Świdnicka
Ulubiona pieśń Jana Pawła II
Zdjęcia panoramiczne kościoła


Domowy Kościół

www.dk.oaza.pl

Niedziela

www.niedziela.pl

Gość Niedzielny

www.goscniedzielny.wiara.pl

Radio Maryja

www.radiomaryja.pl

Facebook
Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych użytkowników: 25
Nieaktywowany Użytkownik: 664
Najnowszy Użytkownik: Andrzej BAZIAK
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie