Strona Główna · Intencje Mszalne · Artykuły · Linki · Kontakt · Download · Kategorie Newsów · Nr Konta Bankowego BS Jawor O/Bolków 26 86471059 0411 3700 2004 0001 02 Sierpień 2021
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
Parafia św.Jadwigi w Bolkowie
Ogłoszenia
Formalności kancelaryjne
Schematyzm Dekanatu Bolków
Świątynie gminy Bolków
Kronika Parafialna
Coś dla młodzieży...
Liturgiczna Służba Ołtarza Bolków
Świetlica Socjoterapeutyczna im. św. ks. Z.Gorazdowskiego w Bolkowie
Galeria parafialna
Ostatnie Artykuły
Wyniki XIV Diecezjal...
Wyniki XIII Diecezja...
Przez ulice Bolkowa...
Pofestiwalowy Koncer...
Występ Górniczego Ch...
Liturgia dnia
Historia kościoła
Kościół pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej w Bolkowie

Powstanie świątyni jest datowane, według profesora Olgierda Czernera, na lata 1248 – 1252.
Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z roku 1298, kiedy to biskup wrocławski Tomasz II patronką świątyni uczynił księżnę Jadwigę Śląską, kanonizowaną w 1267 roku.
Kościół parafialny pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej jest usytuowany w górnej części Rynku.
Jako budulca użyto czerwonego oraz żółto zielonkawego piaskowca.
Zbudowany został jako gotycki, na planie krzyża greckiego [ równoramiennego ], którego ramiona tworzyły: nawa, transept i prezbiterium.
W XIV wieku dobudowano od strony północnej nawę boczną, a także połączono pomieszczenie pod wieżą z transeptem.
W zewnętrzną wschodnią ścianę prezbiterium , a także w wewnętrzne ściany kruchty, zostały wbudowane siedemnastowieczne nagrobki.
Szczyt północnej kruchty zdobiły 3 gotyckie kamienne rzeźby przedstawiające Matkę Boską z Dzieciątkiem, św. Katarzynę Aleksandryjską i świętą Barbarę. Po ostatniej - 2006 rok - konserwacji zostały umieszczone wewnątrz kościoła.
Przed wieżą od zachodu stoi figura św. Jana Nepomucena z 1724 roku.

Wnętrze:

Ambona barokowa z 1619 roku – ufundowana przez wrocławskiego kupca Andreasa Bodensteina, którego żona pochodziła z Bolkowa.
Obok ambony wspornik z XIII wieku , który tworzą trzy męskie głowy o indywidualny wyrazie twarzy.
W 1730 roku na zlecenie. 43. opat krzeszowski Innocenty Fritsch zlecił wykonanie kościelnych ławek.

Ołtarz główny

W centrum: figura NMP z Dzieciątkiem na lewym ręku, w prawej ręce – berło.
Po prawicy NMP - figura świętej Jadwigi Śląskiej w stroju książęcym; atrybuty: model klasztoru trzebnickiego oraz figurka NMP.
Po lewicy NMP – figura świętego Marcina z Tours w stroju biskupim; atrybut: gęś. Ołtarz północny – Ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W centrum: figura Jezusa z sercem gorejącym Po prawicy: figura świętej Teresy z Avila w stroju karmelitańskim; atrybuty: księga oraz promieniejące serce.
Po lewicy: figura świętego Józefa; atrybut – lilia.

Ołtarz południowy –Ołtarz świętej Jadwigi Śląskiej w centrum: obraz świętej Jadwigi Śląskiej w stroju książęcym; atrybuty: model klasztoru trzebnickiego oraz figurka NMP.
Po prawicy: figura świętej Elżbiety z Turyngii, księżniczki węgierskiej, siostrzenicy świętej, w stroju książęcym; atrybut: róże zawinięte w połę płaszcza książęcego.
Po lewicy: figura nieznanego świętego w habicie kapucyńskim; atrybuty: krzyż oraz model kościoła.

Budowę tego ołtarza zlecił w 1734 roku 44. opat krzeszowski Benedykt II Seidel. Wówczas był to Ołtarz Matki Bożej Wspomożycielki.
Stacje Drogi Krzyżowej pochodzą z 1893 roku.
Prospekt organowy datowany jest na 1895 rok.

Na szczególną uwagę zasługują następujące detale architektoniczne:
* niezwykle bogata i niepowtarzalna dekoracja roślinna głowic kolumn
* zworniki przedstawiające świętą Jadwigę Śląską, jej męża , ich czterech wnuków oraz herby Piastów linii świdnicko – jaworsko – ziębickiej
* fragment fresku z XIV wieku umieszczonego nad wejściem do zakrystii

Niepowtarzalne detale architektoniczne wymagają szczegółowego studium.

1. Strona parafii : http://www.parafiabolkow.ubf.pl/news.php
2. Historia kościoła: http://www.tmb-bolkow.pl/
3. Zdjęcia detali architektonicznych wraz z opisem oraz linki do materiałów źródłowych w zakładce Dziedzictwo na: http://bibliotekaspbolkow.blogspot.com/

Kościół parafialny wpisany jest do rejestru zabytków (76 z dn. 29.03.49). Znajduje się w dekanacie Bolków.
Ciekawe wydarzenia i ważne daty

1241 - prawdopodobne istnienie osady -770 lat w 2011 r.
1267 - kanonizacja św. Jadwigi Śląskiej, od 1680 roku na osobistą prośbę Jana II Sobieskiego święto ogólnokościelne.
1276 - pierwsza wzmianka w dokumencie - 735 lat w 2011 r.

Ołtarze

Ołtarz główny
W centrum: figura NMP z Dzieciątkiem na lewym ręku, w prawej ręce – berło. Po prawicy NMP - figura świętej Jadwigi Śląskiej w stroju książęcym; atrybuty: model klasztoru trzebnickiego oraz figurka NMP. Po lewicy NMP – figura świętego Marcina z Tours w stroju biskupim; atrybut: gęś.
Ołtarz północny - Najświętszego Serca Pana Jezusa
W centrum: figura Jezusa z sercem gorejącym
Po prawicy: figura świętej Teresy z Avila w stroju karmelitańskim; atrybuty: księga oraz promieniejące serce.
Po lewicy: figura świętego Józefa; atrybut – lilia.
Ołtarz południowy - Św. Jadwigi Śląskiej
W centrum: obraz świętej Jadwigi Śląskiej w stroju książęcym; atrybuty: model klasztoru trzebnickiego oraz figurka NMP.
Po prawicy: figura świętej Elżbiety z Turyngii, księżniczki węgierskiej w stroju książęcym; atrybut: róże zawinięte w połę płaszcza książęcego.
Po lewicy: figura nieznanego świętego w habicie kapucyńskim; atrybuty: krzyż oraz model kościoła.

Grafiki
–południowa ściana prezbiterium - fragment polichromii pochodzącej najprawdopodobniej z początku XIV wieku.
Postać Chrystusa Zmartwychwstałego jest otoczona podwójną mandorlą. Symetrycznie, w mniejszych półmandorlach, widnieją symbole Ewangelistów: Lew – św. Marek, Anioł – św. Mateusz; dwa pozostałe są nieczytelne, można przypuścić, iż następny jest Orzeł –św. Jan i wreszcie Wół – św. Łukasz.
Po prawicy Chrystusa widnieje postać kobieca z uniesionymi w geście modlitewnym dłońmi – można zaryzykować stwierdzenie, iż jest to święta Jadwiga Śląska, patronka kościoła. Za nią stoją trzej aniołowie: jeden dzierży krzyż, dwaj pozostali grają na trąbach. Obok prawej ręki ostatniego z aniołów widnieją cztery głowy, reszta postaci nie zachowała się. Jest wysoce prawdopodobne, iż są to wizerunki czterech wnuków świętej Jadwigi Śląskiej – a synów Henryka Pobożnego – Bolesława II Rogatki [zwanego Łysym lub Cudacznym ], Konrada I, Henryka III oraz Władysława biskupa Salzburga.
– na tarczy herbowej centralnie umieszczony krzyż równoramienny osadzony na odwróconym półksiężycu. Najprawdopodobniej jest to przekształcenie znaku własnego używanego przez Henryka Brodatego – srebrna przepaska sierpowa zwieńczona krzyżem.

Symbolika motywów użytych na zwornikach i wspornikach
* Dąb – siła, życie wieczne, władza, trwałość.
* Kaczeniec – źródło życia; woda – oczyszczenie, odnowa ; złoto – chwała.
* Kasztan – siedmiopalczaste liście – nawiązanie do symboliki liczby siedem, najczęściej występującej w Biblii. Symbol stworzenia, czasu, boskości i doskonałości.
* Klon – ranga urzędowa.
* Kłosy – Eucharystia, zmartwychwstanie.
* Koniczyna - Trójca Święta.
* Oset – pokonany grzech.
* Trzy – liczba boskiej doskonałości.
* Winna latorośl – Kościół; odrodzenie; zmartwychwstanie; kiść winogron – jedność w wielości – jedność Kościoła; splecione gałęzie – przenikanie się pierwiastków boskiego i ludzkiego.

Zworniki
Zworniki z nawy głównej oraz prezbiterium ozdobione dekoracją roślinną
Zworniki transeptu zawierające rzeźby figuralne
Zwornik północny: wieniec liści dębowych otacza popiersie kobiety, której głowa jest przykryta mitrą książęcą. Płaskorzeźba przedstawia świętą Jadwigę Śląską.
Zwornik południowy: w dynamicznie skręcone w prawo liście dębowe jest decentrycznie wkomponowana głowa brodatego mężczyzny. Płaskorzeźba przedstawia Henryka Brodatego, męża świętej Jadwigi Śląskiej.
Zwornik środkowy: przedstawia cztery męskie głowy. Są to synowie Henryka Pobożnego, a wnukowie świętej Jadwigi i Henryka Brodatego : Bolesław II Rogatka książę legnicki, Konrad I książę głogowski, Henryk III książę wrocławski oraz Władysław współrządca księstwa wrocławskiego i arcybiskup Salzburga.
Zwornik wschodni w nawie północnej: przedstawia orła piastowskiego spoglądającego w prawo. Jest to herb Piastów linii świdnicko – jaworsko – ziębickiej.
Zwornik zachodni w nawie północnej: przedstawia szyszak z pióropuszem. Jest to również herb używany przez Piastów linii świdnicko – jaworsko – ziębickiej.

Wsporniki
Kapitele wsporników pokryte są rzeźbą o motywach roślinnych.

Wspornik południowo – wschodniego narożnika transeptu i prezbiterium ( za amboną ) – jest zakończony rzeźbą figuralną trzech męskich głów.
W nawie północnej występują dwa wsporniki przedstawiające rzeźby figuralne:
* Narożnik południowo – wschodni: półpostać młodego mężczyzny; u podstawy – dekoracja z liści; w tym miejscu musiała się niegdyś znajdować figura oraz – baldachim umieszczony nad brakującą figurą.
* Narożnik środkowy – południowy : brodata półpostać męska, z wstęgą [ przeznaczoną zapewne na napis ], otoczona symetrycznie kwiatami na długich łodygach; u podstawy: siedmiopłatkowy kwiat.

Bibliografia
1. Chorowska Małgorzata: Rezydencje średniowieczne na Śląsku. Zamki, pałace, wieże mieszkalne. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003.
2. Czerner Olgierd – Rozpędowski Jerzy: Bolków. Zamek w Świnach. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1960.
3. Jastrzębski Stanisław: Jawor i okolice. Przewodnik turystyczny. Wrocław: Zakład narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1973.
4. Kopaliński Władysław: Słownik symboli. Wyd.3. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1995.
5. Marecki Józef, Rotter Lucyna: Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych. Kraków: UNIVERSITAS, 2009.
6. Nasi Święci Patroni. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2009.
7. Seibert Jutta: Leksykon sztuki chrześcijańskiej. Tematy, postacie, symbole. Przeł. Dominik Petruk. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”, 2007.
8. Słownik geografii turystycznej Sudetów 10.Góry Wałbrzyskie. Pogórze Wałbrzyskie. Pogórze Bolkowskie. Red. Marek Staffa. Wrocław: Wydawnictwo I-BIS, 2005.
9. Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Red. Stefan Kozakiewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo naukowe, 1969.


Opracowanie Maria Wiaderek


Diecezja Świdnicka
Ulubiona pieśń Jana Pawła II
Zdjęcia panoramiczne kościoła


Domowy Kościół

www.dk.oaza.pl

Niedziela

www.niedziela.pl

Gość Niedzielny

www.goscniedzielny.wiara.pl

Radio Maryja

www.radiomaryja.pl

Facebook
Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych użytkowników: 25
Nieaktywowany Użytkownik: 664
Najnowszy Użytkownik: Andrzej BAZIAK
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie